Kennismaking

Ton van Tielraden is als advocaat actief in de transactiepraktijk (fusies & overnames), het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten, en het ondernemingsrecht in brede zin. Vanwege zijn pragmatische en zakelijke aanpak in combinatie met een grote persoonlijke betrokkenheid, heeft hij op al deze terreinen met tal van cliënten langlopende relaties opgebouwd.
Ton adviseert zijn cliënten ook bij het oplossen van geschillen met mede-aandeelhouders, leveranciers en afnemers. Het is bijna altijd in het belang van de cliënt dergelijke geschillen buiten de rechtszaal op te lossen. Mocht een minnelijke oplossing onhaalbaar zijn, dan vertegenwoordigt Ton zijn cliënten in een juridische procedure.
Daarnaast is Ton vraagbaak voor CEO’s inzake allerlei juridische kwesties, waarbij hij een beroep kan doen op zijn netwerk van specialisten op diverse andere rechtsgebieden.
Vanuit zijn veelzijdige achtergrond maakt hij graag af en toe een uitstapje naar een bijzonder project, soms op interimbasis.

Ton van Tielraden begon zijn loopbaan als advocaat bij een rechtsvoorganger van De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag, waar hij met name actief was in de procespraktijk. Vervolgens vervulde hij leidinggevende juridische functies bij Ahold, Hagemeyer en Unilever. Bij deze ondernemingen was hij betrokken bij een groot aantal overnames en het opzetten van joint ventures in binnen- en buitenland. Gedurende zijn jaren in het bedrijfsleven deed hij uitgebreide ervaring op met het onderhandelen over – en opstellen van – (internationale) contracten op een breed terrein van onderwerpen, het managen van juridische disputen en het adviseren op een groot aantal rechtsgebieden.