Kennismaking

Ton van Tielraden is als advocaat actief in de transactiepraktijk (fusies & overnames), het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten, en het ondernemingsrecht in brede zin. Vanwege zijn pragmatische en zakelijke aanpak in combinatie met een grote persoonlijke betrokkenheid, heeft hij op al deze terreinen met tal van cliënten langlopende relaties opgebouwd.
Ton adviseert zijn cliënten ook bij het oplossen van geschillen met mede-aandeelhouders, leveranciers en afnemers. Het is bijna altijd in het belang van de cliënt dergelijke geschillen buiten de rechtszaal op te lossen. Mocht een minnelijke oplossing onhaalbaar zijn, dan vertegenwoordigt Ton zijn cliënten in een juridische procedure.
Daarnaast is Ton vraagbaak voor CEO’s inzake allerlei juridische kwesties, waarbij hij een beroep kan doen op zijn netwerk van specialisten op diverse andere rechtsgebieden.
Vanuit zijn veelzijdige achtergrond maakt hij graag af en toe een uitstapje naar een bijzonder project, soms op interimbasis.

Ton van Tielraden begon zijn loopbaan als advocaat bij een rechtsvoorganger van De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag, waar hij met name actief was in de procespraktijk. Vervolgens vervulde hij leidinggevende juridische functies bij Ahold, Hagemeyer en Unilever. Bij deze ondernemingen was hij betrokken bij een groot aantal overnames en het opzetten van joint ventures in binnen- en buitenland. Gedurende zijn jaren in het bedrijfsleven deed hij uitgebreide ervaring op met het onderhandelen over – en opstellen van – (internationale) contracten op een breed terrein van onderwerpen, het managen van juridische disputen en het adviseren op een groot aantal rechtsgebieden.

Irene van Tielraden (LL.M.) werkt sinds 2018 als paralegal bij Wilnis House Advocatuur. Na haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de universiteit Utrecht, behaalde zij in 2021 aan dezelfde universiteit cum laude haar master Onderneming en recht (specialisatie Commercieel vermogensrecht).

Binnen haar master hadden de vakken Commerciële contracten en Insolventierecht haar voorkeur. Ook heeft ze met veel plezier het wetenschappelijk onderzoek onderzoek gedaan en haar scriptie geschreven over over de toepassing van het structuurregime en de vrijstellingen binnen het jaarrekeningenrecht uit Boek 2 BW op zogenaamde platformondernemingen.

Bij Wilnis House Advocatuur houdt Irene zich met name bezig met het voorbereiden van adviezen en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten.