Recente opdrachten

Het werkveld van Wilnis House Advocatuur strekt zich uit tot alle aspecten van het Ondernemingsrecht, met een primaire focus op Fusies & Overnames, Verkoop en Reorganiseren van midsize- en grote (familie)bedrijven.

Onderstaand zijn korte typeringen weergegeven van een aantal recent gerealiseerde  opdrachten. Vanwege de in acht te nemen vertrouwelijkheid wordt de naam van de cliënt niet genoemd.

Wij feliciteren onze cliënte Conveni Landgraaf met de succesvolle afronding van de verkoop van haar verse sauzen business aan Van Loon Group. Lees meer…

◦◦◦◦

Onlangs hebben wij organisatieadviesbureau Leeuwendaal bijgestaan bij de overname van BuitenhekPlus.
Lees meer…

◦◦◦◦

 


Met veel plezier hebben wij de aandeelhouders van Joboti, leverancier van innovatieve technologie op het gebied van candidate engagement, begeleid bij de verkoop van het bedrijf aan Textkernel, een portfolio onderneming van Main Capital Partners. Lees meer…

◦◦◦◦

 


In opdracht van de aandeelhouders van De Krat, leverancier van duurzame maaltijdboxen met lokale- en streekprodukten met bijbehorende inspirerende recepten, hebben wij met veel plezier de verkoop van De Krat aan online supermarkt Crisp begeleid. Lees meer…

◦◦◦◦

Wederom hebben wij The Data Agency bijgestaan bij een uitbreiding van haar dienstverlening door de overname van Campaigns Unlimited, gespecialiseerd in big data en data management. Bij deze transactie werkten wij nauw samen met Dennis Hofmans en Tjitze Bouma van NewPort Capital en Juliette van Balen, specialist op het gebied van privacy regelgeving. Lees meer…

◦◦◦◦

Advisering over een huurovereenkomst voor een nieuw te bouwen distributiecentrum.

◦◦◦◦

Het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten in verband met een herkapitalisatie waarbij nieuwe aandeelhouders toetraden.

◦◦◦◦

Advisering over mogelijkheden van indexering van door de cliënt gehanteerde tarieven.

◦◦◦◦

In opdracht van de Franse vennootschap iRaiser Group SAS hebben wij de overname begeleid van Kentaa, marktleider en expert in online fondsenwerving in Nederland. Lees meer…

◦◦◦◦

Met veel plezier en gepaste trots hebben wij het juridische team mogen aanvoeren dat voor Bidfood Nederland de overname van Zegro heeft begeleid. Lees meer…

◦◦◦◦

Het optreden als juridisch adviseur van NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen bij het realiseren van haar participatie in BeterDichtbij. Lees meer…

◦◦◦◦

Het in opdracht van Hans van de Mortel, de voormalige directeur groot aandeelhouder, begeleiden van de verkoop van de Metafas groep aan de nieuwe eigenaar Luc van Neer en zijn partners. Lees meer…

◦◦◦◦


Het opstellen en uitonderhandelen in opdracht van de aandeelhouder van JongeriusHanco B.V. van alle transactiedocumentatie benodigd voor de verkoop van de vennootschap aan BluePrint Automation B.V. JongeriusHanco is de “leading supplier of multi-packaging (bag-in-bag) systems in the secondary packaging industry worldwide.”Klik hier voor het persbericht.

◦◦◦◦

Het begeleiden van het verwerven van een minderheidsbelang in een start-up actief op het gebied van het ontwikkelen van technologie gebaseerd op kunstmatige intelligentie en het opstellen van de benodigde documentatie (koopovereenkomst met garanties, aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst)

◦◦◦◦

Het beoordelen en uitonderhandelen van een overeenkomst voor de verkoop van een groothandel in zoetwaren

◦◦◦◦

Het beoordelen en uitonderhandelen van documentatie voor de verkoop van een ontwikkelaar van praktijksoftware voor de zakelijke dienstverlening aan een beursgenoteerde multinational

◦◦◦◦

Het opstellen van documentatie voor de verkoop van een onderneming in de verpakkingsindustrie.

◦◦◦◦

Advisering over de verhaalbaarheid van de kosten van meerwerk op grond van een overeenkomst van aanneming van werk

◦◦◦◦

Het begeleiden van het ontslag van een statutair bestuurder

◦◦◦◦

Advisering aan de koper van aandelen in een Nederlandse vennootschap over een geschil met een Franse verkoper van aandelen over de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst

◦◦◦◦

Het optreden als intermediair voor een Nederlandse cliënt tussen hem en een Duitse advocaat bij de overname van een Duitse GmbH

◦◦◦◦

Advisering over de redelijkheid van nadere eisen die door de financierende bank aan cliënte worden gesteld

◦◦◦◦

Advisering over de ontvlechting van een 50/50 joint venture tussen de Nederlandse cliënt en haar Duitse partner

◦◦◦◦

De juridische herstructurering van de activiteiten van een besloten vennootschap door middel van afsplitsing naar nieuw op te richten vennootschappen